Dokument bez tytułu

Pielęgnacja trawnika

Nawadnianie

Podstawowy zabieg pielęgnacyjny. Instalacja nawadniająca gwarantuje najkorzystniejsze warunki oraz komfort. Przy planowaniu zraszaczy ważne jest aby zraszacze pokrywały równomiernie powierzchnię całego trawnika. Nawodnienie projektowanego terenu zapewnią sekcje zraszaczy obrotowych, wynurzalnych o regulowanym zasięgu.

 W słoneczny dzień trawnik wyparowuje około 3l wody z każdego metra kwadratowego. Woda ta nawilża otoczenie wpływając na samopoczucie użytkowników. Wyparowaną wodę należy uzupełniać co najmniej raz na 2-3 dni.

Przeschnięcie gleby na głębokość do 5 cm jest sygnałem do uzupełnienia wody w pełnej dawce. Szybkość przesychania jest uzależniona od typu gleby i warunków pogodowych. W dni pochmurne proces ten jest wolniejszy, natomiast w dni upalne przesychanie zaczyna się już 2 dni po podlaniu. Gleba piaszczysta przesycha szybciej, gliniasta wolniej.

Codzienne nawadnianie trawnika jest niekorzystne, ponieważ korzenie przyzwyczajają się do stałej dostawy wody i nie ukorzeniają się głęboko. Płytko rozwijające się korzenie są narażone na susze. Korzenie przenikające głębsze warstwy 15-20 cm podczas suszy mogą korzystać z wody zgromadzonej nieco głębiej. Płytko korzeniący się trawnik jest ponadto podatny na przemarzanie. Nawadnianie późnym popołudniem pozostawia źdźbła wilgotne nawet na kilkanaście godzin co sprzyja rozwojowi mchu oraz chorobom grzybowym. Podlewanie nagrzanych powierzchni powoduje intensywne odparowywanie oraz straty wody do 40%. optymalna pora nawadniania jest poranek . Przyjmowanie wody przez chłodniejszą glebę jest szybsze i rośliny nie doznają szoku termicznego.

Zwykle każdorazowo należy nawodnić warstwę 5-20cm, w której rozwija się około 80% korzeni. Zbyt krótkie podlewanie nawilży jedynie źdźbła trawy, zbyt długie spowoduje straty wody oraz wypłukiwanie składników pokarmowych. Nawodniona warstwa gleby jest wilgotna w dotyku i ciemniejsza. Zwykle do jednokrotnego nawodnienia potrzeba 10-15 litrów wody na metr kwadratowy, co jest równe opadowi atmosferycznemu wielkości 10-15 mm. Dopiero solidny deszcz ma szansę nawodnić całą strefę korzeniową trawnika.

Zasychanie trawnika

Trawniki są żywotne i odporne nawet na długotrwałe okresy suszy. Trawa najpierw więdnie, traci turgor, liście matowieją, potem zamierają. Trawnik można zregenerować póki żywy pozostaje węzeł krzewienia. Niedobory wody sygnalizują

kolejno fazy:

    1. Niewstawanie przydeptanej trawy,
    2. Czarny odcień zieleni
    3. bielenie, czyli wysychanie liści.

W przypadku fazy 1. i 2. podlanie przywraca normalny wygląd trawnika po kilku godzinach. Uszkodzenia fazy 3. wymagają zaś kilkutygodniowej regeneracji.

  Nawożenie

Trawnik jest największym konsumentem nawozów, szczególnie azotu. Dzieje się tak, ponieważ trawnik przez cały czas intensywnie rośnie.  Przeciętna dawka  czystego azotu dla trawnika przydomowego wynosi 1,2-2,5 kg/ 100m2 w sezonie, w zależności od intensywności jego koszenia i nawadniania. Boiska sportowe czy pola golfowe wymagają 50% więcej. Najważniejsze składniki pokarmowe dla trawnika to azot, potas, fosfor, magnez, żelazo.

Składnik Symbol Funkcja w odżywianiu Terminy stosowania

azot N Wzrost trawy Kilkakrotnie w sezonie

fosfor P Rozrost korzeni Jeden raz wiosną

potas K Podnosi odporność na mrozy i

magnez Mg Wzrost trawy, zabarwienie Małymi dawkami cały sezon

żelazo Fe zabarwienie Małymi dawkami cały sezon

Pory nawożenia

Nawozy stosujemy głównie wiosną. Warto nawozić wszechstronnie, zgodnie z wymaganiami, by trawnik był prze cały sezon okazały, z głęboko rozrastającymi się korzeniami i odporny na suszę oraz mróz. W pierwszej połowie sezonu azot i fosfor powinny mieć przewagę nad potasem. W drugiej połowie roku nawożenie jesienne dawka potasu powinna być przynajmniej 2 razy większa niż azotu.

 Nawozy długo działające mają działanie przedłużone do 2-3 miesięcy.

Nawozy otoczkowane stosowane są tylko wiosną, raz w sezonie.

Nawozy rozsiewamy ręcznie lub stosując siewnik.

Zwalczanie chwastów

zwykle zwalczamy najbardziej widoczne chwasty dwuliścienne. Chwasty zagrażają trawnikowi zagłuszając rozwój traw, konkurując o wode i trawniki pokarmowe. Zabierają miejsce trawom, a po ich usunięciu pozostają wolne miejsca wymagające ponownego obsiania. Chwastów wieloletnich i jednorocznych należy pozbyć się jeszcze przed założeniem trawnika, w ziemi nawiezionej z innego miejsca należy sprawdzić stan jej zachwaszczenia. Należy unikać stosowania źle oczyszczonych mieszanek traw, z których mogą skiełkować niepożądane rośliny. W zwalczaniu chwastów duże znaczenie ma silne nawożenie, regularne podlewanie iczęste koszenie. Herbicydów nie powinno się stosować częściej niż 3-4 razy w sezonie. Zawsze przed ich zastosowaniem należy odczekać najlepiej tydzień od ostatniego koszenia oraz nie kosić trawnika kilka dni po oprysku. Zabiegu nie należy wykonywać do 6 godzin przed deszczem. Na efekty trzeba poczekać kolejny tydzień. Chwasty możemy też usuwać mechanicznie lub ręcznie. Są to metody błyskawiczne, jednak pracochłonne.

Równania powierzchni trawnika.

Wałowanie należy stosować tylko wtedy gdy jest absolutnie konieczne. Wyrównanie trawnika najlepiej wykonać wiosną, zaraz po pierwszym koszeniu.

Koszenie

stymuluje rozkrzewianie, zagęszcza darń. Im częściej kosimy tym gęstszy będzie trawnik. Regularne koszenie sprzyja niszczeniu chwastów dwuliściennych. Na trawniku o powierzchni przekraczającej 200 metrów kwadratowych dobrze sprawdzi się kosiarka spalinowa lub kosiarka samobieżna o napędzie akumulatorowym. Dla większej funkcjonalności zaleca się wybór kosiarek z koszem zbierającym ściętą darń. Pierwsze koszenie wykonujemy gdy trawa osiągnie 10cm wysokości. Młode siewki muszą się dobrze ukorzenić. Dobrze jest zwałować trawnik lekkim wałem. Młode rośliny mogą być przygniecione po takim zabiegu prze cały dzień, gdy się podniesie będzie gotowy do pierwszego koszenia. Każde następne koszenie powinno być wykonywane co najmniej raz w tygodniu.  Najlepszą porą jest ranek lub późny wieczór, gdy źdźbła trawy są w pełnym turgorze. Koszenie przywiędniętej trawy powoduje, że przycięte źdźbła w większości będą nieczysto koszone. Sucha powierzchnia trawnika jest tez koniecznym warunkiem. Koszenie mokrej trawy jest uciążliwe.Przydomowy trawnik dywanowy powinien być koszony na wysokość 4-5 cm. Każdorazowe cięcie nie powinno odcinać więcej niż 1/3 z wysokości sprzed koszenia. Odcinanie powyżej połowy wysokości zaburza wzrost i fotosyntezę trawnika. Pierwsze koszenie po zaniedbaniu należy wykonać wyżej, np na wys.7cm, kolejne po trzech dniach do wymaganej wysokości. W okresach upałów oraz w miejscach zacienionych.

Wertykulacja

Jest to pionowe nacinanie darni w celu wydobycia na powierzchnie trawnika  organicznych części butwiejącej trawy, ograniczenia filcu oraz poprzez przecinanie rozłogów traw pobudzanie ich wzrostu. Nacinanie to też napowietrzanie które jest niezbędne do prawidłowego rozwoju korzeni. Wertykulację przeprowadzamy w 2.-3. roku od wysiewu, a następnie raz w roku wiosną. Jest to jeden z zabiegów renowacyjnych powierzchni trawiastych. Przeprowadzamy ja na suchym trawniku 2-3 dni po deszczu.

Aeracja

Napowietrzenie strefy korzeniowej trawnika. Zabieg polega na nakłuwaniu darni dzięki czemu tworzą się kanaliki wentylacyjne.  Na nowych trawnikach 2-3 letnich można ja wykonać dość płytko 3-4 cm. Trawniki starsze nakłuwamy na pełna głębokość 8-10cm. Trawnik powinien być równomiernie pokryty otworami. Funkcjonowanie kanalików można wydłużyć stosując piaskowanie.

Piaskowanie

Zasypywanie drobnym piaskiem kanalików powstałych przy aeracji lub nacięć powstałych przy wertykulacji. Zabieg ten jest przydatny na bardzo intensywnie użytkowanym trawniku. Piasek rozrzucamy dokładnie po całym trawniku, podczas deszczowania znajdzie drogę do otworów i je wypełni. Piaskowanie stabilizuje podłoże oraz rozluźnia wierzchnia warstwę darni.

Odnawianie trawnika

Jest bardzo trudne i nie zawsze kończy się sukcesem. W czasie gdy próbujemy go odnowić wygląda mało atrakcyjnie. Regeneracje poprzedza niskie koszenie trawnika. Kolejnym etapem jest aeracja lub wertykulacja. Następnie wyłysiałe miejsca dosiewamy ta samą mieszanka traw i lekko przysypujemy ziemią trawnikową. Dostarczamy składników pokarmowych, od marca do sierpnia. Po zastosowaniu nawozu trawnik deszczujemy. Jeśli problemem było silne zachwaszczenie to po rozkrzewieniu się siewek możemy stosować herbicydy trawnikowe np. Mniszek. Jeśli zabiegi ratunkowe nie przyniosły rezultatów wymieniamy trawnik. Większą powierzchnie opryskujemy herbicydem. Po 4-5 tygodniach przystępujemy do zakładania nowego trawnika. Wysiewamy nowy trawnik lub kładziemy trawę z rolki.

"Mnichu" Pielęgnacja i zakładanie ogrodów
Michał Górny
tel. 503 049 810

 

 

Zapraszamy na nasz fanpage.